Risen 2 – Zdolności

Do rozwijania zdolności potrzebny jest odpowiedni poziom konkretnej biegłości, nauczyciel i oczywiście złoto. Wymóg odpowiednich biegłości zastąpił punkty nauki znane chociażby z Risen 1. Zdolności podwyższają poziom biegłości lub dają nowe umiejętności takie jak używanie tresowanej małpy czy też zwiększanie maksymalnej ilości punktów krwi. Oto lista zdolności razem z wymaganiami i kosztem:

Broń biała

Zdolności

Wymagania

Opis

Parada

Broń
biała 1, 1000 złota

Umożliwia
zakończenie sekwencji ataków przeciwnika

Potężny
atak

Broń
biała 2, 1000 złota

Pozwala
wykonać potężny atak, zadający przeciwnikowi poważne obrażenia

Riposta

Broń
biała 4, zdolność Parada, 1000 złota

Pozwala
wykonać ripostę natychmiast po paradzie

Kowalstwo

Broń
biała 6, 1000 złota

Pozwala
wykuwać i naprawiać broń w kuźni

Potężna
riposta

Broń
biała 8, zdolność Riposta, 1000 złota

Riposty
zadają znacznie większe obrażenia

Fechmistrz

Broń
biała 10, 2000 złota

Ataki
wręcz zadają znacznie większe obrażenia

Broń
sieczna 1

Biała
broń 1, 500 złota

Broń
sieczna +5

Broń
sieczna 2

Broń
biała 4, zdolność Broń sieczna 1, 1000 złota

Broń
sieczna +10

Broń
sieczna 3

Broń
biała 7, zdolność Broń sieczna 2, 1500 złota

Broń
sieczna +15

Broń
kłująca 1

Broń
biała 2, 500 złota

Broń
kłująca +5

Broń
kłująca 2

Broń
biała 5, zdolność Broń kłująca 1, 1000 złota

Broń
kłująca +10

Broń
kłująca 3

Broń
biała 8, zdolność Broń kłująca 2, 1500 złota

Broń
kłująca +15

Broń
rzucana 1

Broń
biała 3, 500 złota

Broń
rzucana +5

Broń
rzucana 2

Broń
biała 6, zdolność Broń rzucana 1, 1000 złota

Broń
rzucana +10

Broń
rzucana 3

Broń
biała 9, zdolność Broń rzucana 2, 1500 złota

Broń
rzucana +15

Broń palna

Zdolności

Wymagania

Opis

Trafienia
krytyczne

Broń
palna 1, 1000 złota

Zwiększa
szanse na trafienie krytyczne

Dość
gadania!

Broń
palna 2, 500 złota

Umożliwia
zakończenie niektórych rozmów błyskawicznym strzałem w głowę
rozmówcy

Leworęczny

Broń
palna 4, 1000 złota

Znacznie
skraca czas pomiędzy wystrzałami pistoletów

Rusznikarz

Broń
palna 6, 1000 złota

Umożliwia
wytwarzanie i naprawę broni palnej przy stole warsztatowym

Strzelec
wyborowy

Broń
palna 8, 1000 złota

Podwaja
szansę na trafienie krytyczne za pomocą muszkietu lub strzelby

Szybki
strzał

Broń
palna 10, 1000 złota

Znacznie
skraca czas pomiędzy wystrzałami ze strzelb i pistoletów

Muszkiety
1

Broń
palna 3, 500 złota

Muszkiety
+5

Muszkiety
2

Broń
palna 6, 1000 złota

Muszkiety
+10

Muszkiety
3

Broń
palna 9, 1500 złota

Muszkiety
+15

Strzelby
1

Broń
palna 2, 500 złota

Strzelby
+5

Strzelby
2

Broń
palna 5, zdolność Strzelby 1, 1000 złota

Strzelby
+10

Strzelby
3

Broń
palna 8, zdolność Strzelby 2, 1500 złota

Strzelby
+15

Pistolety
1

Broń
palna 1, 500 złota

Pistolety
+5

Pistolety
2

Broń
palna 4, zdolność Pistolety 1, 1000 złota

Pistolety
+10

Pistolety
3

Broń
palna 7, zdolność Pistolety 2, 1500 złota

Pistolety
+15

Wytrzymałość

Zdolności

Wymagania

Opis

Kopniak

Wytrzymałość
1, 500 złota

Umożliwia
trzymanie wroga na dystans. Kopniak pozwala również powalać
niektórych przeciwników

Łyczek
dla kurażu

Wytrzymałość
2, 1000 złota

Przedłuża
działanie uśmierzacza bólu

Szarlatan

Wytrzymałość
4, 1000 złota

Maksymalna
wartość Krwi wzrasta o 20 punktów

Gorzelnik

Wytrzymałość
6, 1000 złota

Umożliwia
destylację alkoholu za pomocą kotła destylacyjnego

Lekarz

Wytrzymałość
8, 1000 złota

Maksymalna
wartość Krwi wzrasta o 30 punktów

Niezniszczalny

Wytrzymałość
10, 2000 złota

Twoja
Krew odnawia się po jakimś czasie

Twardziel
1

Wytrzymałość
2, 500 złota

Twardziel
+5

Twardziel
2

Wytrzymałość
5, zdolność Twardziel 1, 1000 złota

Twardziel
+10

Kuloodporny
1

Wytrzymałość
5, 500 złota

Kuloodporny
+5

Kuloodporny
2

Wytrzymałość
6, zdolność Kuloodporny 1, 1000 złota

Kuloodporny
+10

Zastraszanie
1

Wytrzymałość
1, 500 złota

Zastraszanie
+5

Zastraszanie
2

Wytrzymałość
4, zdolność Zastraszanie 1, 1000 złota

Zastraszanie
+10

Zastraszanie
3

Wytrzymałość
7, zdolność Zastraszanie 2, 1500 złota

Zastraszanie
+15

Cwaniactwo

Zdolności

Wymagania

Opis

Skradanie
się

Cwaniactwo
1, 500 złota

Umożliwia
bezgłośne poruszanie się

Kradzież
kieszonkowa

Cwaniactwo
2, 1000 złota

Umożliwia
dokonywanie kradzieży kieszonkowej

Otwieranie
zamków

Cwaniactwo
4, 1000 złota

Umożliwia
otwieranie zamków wytrychem

Treser
małp

Cwaniactwo
6, 1000 złota

Umożliwia
dokonywanie kradzieży z użyciem tresowanej małpy

Treser
papug

Cwaniactwo
8, 1000 złota

Umożliwia
odwrócenie uwagi przeciwnika z użyciem tresowanych papug

Stary
oszust

Cwaniactwo
10, 1000 złota

Umożliwia
znacznie częstsze korzystanie z podłych sztuczek

Podłe
sztuczki 1

Cwaniactwo
3, 500 złota

Podłe
sztuczki +5

Podłe
sztuczki 2

Cwaniactwo
6, zdolność Podłe sztuczki 1, 1000 złota

Podłe
sztuczki +10

Podłe
sztuczki 3

Cwaniactwo
9, zdolność Podłe sztuczki 2, 1500 złota

Podłe
sztuczki +15

Złodziejstwo
1

Cwaniactwo
2, 500 złota

Złodziejstwo
+5

Złodziejstwo
2

Cwaniactwo
5, zdolność Złodziejstwo 1, 1000 złota

Złodziejstwo
+10

Złodziejstwo
3

Cwaniactwo
8, zdolność Złodziejstwo 2, 1500 złota

Złodziejstwo
+15

Złotousty
1

Cwaniactwo
1, 500 złota

Złotousty
+5

Złotousty
2

Cwaniactwo
4, zdolność Złotousty 1, 1000 złota

Złotousty
+10

Złotousty
3

Cwaniactwo
7, zdolność Złotousty 2, 1500 złota

Złotousty
+15

Voodoo

Zdolności

Wymagania

Opis

Tworzenie
laleczek

Voodoo
1, 1000 złota

Umożliwia
tworzenie laleczek voodoo na ołtarzyku voodoo

Tworzenie
różdżek

Voodoo
2, 1000 złota

Umożliwia
tworzenie różdżek voodoo na ołtarzyku voodoo

Warzenie
eliksirów

Voodoo
4, 1000 złota

Umożliwia
warzenie magicznych eliksirów za pomocą kociołka voodoo

Tworzenie
talizmanów

Voodoo
6, 1000 złota

Umożliwia
tworzenie magicznych pierścieni i amuletów na ołtarzyku voodoo

Potężna
klątwa

Voodoo
8, 1000 złota

Znacznie
zwiększa skuteczność przeklętych laleczek voodoo

Mistrz
voodoo

Voodoo
10, 2000 złota

Umożliwia
znacznie częstsze korzystanie z różdżek voodoo

Czarna
magia 1

Voodoo
3, 500 złota

Czarna
magia +5

Czarna
magia 2

Voodoo
6, zdolność Czarna magia 1, 1000 złota

Czarna
magia +10

Czarna
magia 3

Voodoo
9, zdolność Czarna magia 2, 1500 złota

Czarna
magia +15

Kult
śmierci 1

Voodoo
2, 500 złota

Kult
śmierci +5

Kult
śmierci 2

Voodoo
5, zdolność Kult śmierci 1, 1000 złota

Kult
śmierci +10

Kult
śmierci 3

Voodoo
8, zdolność Kult śmierci 2, 1500 złota

Kult
śmierci +15

Rytuał
1

Voodoo
1, 500 złota

Rytuały
+5

Rytuał
2

Voodoo
4, zdolność Rytuał 1, 1000 złota

Rytuały
+10

Rytuał
3

Voodoo
7, zdolność Rytuał 2, 1500

Rytuały
+15

Dodaj komentarz