Noworoczny konkurs Risen Info

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest wortal Risen Info znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.risen.info.pl, dalej zwany także Redakcją (skład osobowy Redakcji jest dostępny pod tym adresem).

2. Fundatorem nagród jest Cenega Poland Sp. z o. o.

3. Konkurs rozpoczyna się 29 grudnia 2011 r o godzinie 10:00.

4. Prace należy nadsyłać w odpowiednich formach (wymienione poniżej) na adres do godziny 23:59 dnia 30 stycznia 2012 r.

4.1. Redakcja przyjmuje następujące formy prac:

  • opowiadanie (minimum 13 tysięcy znaków)
  • rymowany utwór liryczny (minimum 35 linijek)
  • komiks (minimum 20 chmurek)

Praca musi merytorycznie być osadzona w świecie gry wideo Risen 2: Dark Waters.

Zgodność prac z narzuconą formą jest oceniana subiektywnie przez Redakcję.

5. Uczestnikiem i następnie, ewentualnie Zwycięzcą może być tylko osoba fizyczna. Uczestnikiem staje się osoba, która prześle pracę na podany wyżej adres e-mail. Jeden uczestnik może nadesłać pracę tylko w jednej formie i tylko jeden raz.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu włącznie (do godziny 23:59 dnia 13 lutego 2012 r.), a nagrody rozesłane w przeciągu następnych dwóch tygodni (do godziny 18:00 dnia 27 lutego 2012 r.), za pośrednictwem Poczty Polskiej, na koszt Redakcji. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie subiektywnej opinii Redakcji po zaznajomieniu się z wszystkimi pracami. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani wysłać, na ten sam adres e-mail, na który wysyłali pracę, swoje dane do wysyłki do godziny 23:59 dnia 10 lutego 2012 r. Jeśli tego nie zrobią, odbędzie się ponowne rozstrzygnięcie z pozostałych prac (termin wysyłki może ulec wtedy wydłużeniu; jeśli danych nie poda tylko jeden lub dwóch zwycięzców ponowne rozstrzygnięcie będzie dotyczyć tylko tych miejsc).

7. Nagrody to:

  • I miejsce – oryginalna, bezcenna figurka gnoma z świata Risen (16 cm wysokości, 12 szerokości)
  • II miejsce – gra PC The Elder Scrolls V – Skyrim, polska edycja premierowa
  • III miejsce – gra PC Orcs Must Die – Śmierć Orkom!, polska edycja premierowa

8. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłki nagrody oraz zezwalasz wortalowi Risen Info na publikowanie i wykorzystywanie na jego łamach (wliczając w to Forum) twojej pracy.

9. Czasy podane w niniejszym regulaminie odwołują się do środkowoeuropejskiej strefy czasowej (UTC+1).

10. Risen Info zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w powyższych regulaminie oraz prawo do nieodwołalnych decyzji i swobody, subiektywności w wyborze zwycięzcy.

10. Złamanie którejkolwiek z zasad niniejszego regulaminu może oznaczać automatyczną dyskwalifikację z konkursu.

Dodaj komentarz