Konkurs! Napisz szantę – wygraj lunetę

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest wortal Risen Info znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.risen.info.pl, dalej zwany także Redakcją (skład osobowy Redakcji jest dostępny pod tym adresem).

2. Fundatorem nagród jest Cenega Poland Sp. z o. o.

3. Konkurs rozpoczyna się 27 kwietnia 2012 r o godzinie 12:00.

4. Przesłanie pracy jest jednocześnie zgłoszeniem do konkursu. Prace należy nadsyłać w formie krótkiego utworu lirycznego stylizowanego na szantę na adres do godziny 23:59 dnia 11 maja 2012 r.

4.1. Praca musi merytorycznie nawiązywać do świata gry wideo Risen 2: Mroczne wody


4.2. Zgodność prac z narzuconą formą jest oceniana subiektywnie przez Redakcję.

5. Uczestnikiem i następnie, ewentualnie Zwycięzcą może być tylko osoba fizyczna. Uczestnikiem staje się osoba, która prześle pracę na podany wyżej adres e-mail. Jeden uczestnik może nadesłać pracę tylko w jednej formie i tylko jeden raz.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu włącznie (do godziny 23:59 dnia 25 maja 2012 r.), a nagrody rozesłane maksymalnie w przeciągu następnych dwóch tygodni (do dnia 8 czerwca 2012 r.), za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt fundatora nagrody. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie subiektywnej opinii komisji wybranej przez Redakcję po zaznajomieniu się z wszystkimi pracami. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany wysłać łącznie z pracą swoje dane adresowe do wysyłki.

7. Nagrodą jest kolekcjonerska luneta sygnowana logiem gry Risen 2: Mroczne wody (zdjęcie poglądowe tutaj).

8. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłki nagrody oraz zezwalasz wortalowi Risen Info na publikowanie i wykorzystywanie na jego łamach (wliczając w to Forum) twojej pracy.

9. Czasy podane w niniejszym regulaminie odwołują się do środkowoeuropejskiej strefy czasowej (UTC+1) z czasem letnim.

10. Risen Info zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w powyższych regulaminie oraz prawo do nieodwołalnych decyzji i swobody, subiektywności w wyborze zwycięzcy.

10. Złamanie którejkolwiek z zasad niniejszego regulaminu może oznaczać automatyczną dyskwalifikację z konkursu.

Dodaj komentarz